Beginner's Guide

ENEN
FRFR
DEDE
ITIT
NLNL
ESES
PTPT
JPJP
CNCN
KRKR
RURU
PLPL

Voorwoord

Veel internetgebruikers hebben meermalen verhalen gehoord over de onmogelijkheid om eerlijk zaken te doen via het internet en dat het uitsluitend onervaren investeerders zijn, die reageren op aanbiedingen om het kapitaal via het internet te vergroten. De herkomst van dergelijke geruchten is volkomen duidelijk: ze worden verspreid door mensen, die, zoals het spreekwoord zegt, beginnen zonder te bezinnen. Het is inderdaad zo, dat veel mensen, die geen moeite hebben genomen om de bijzonderheden van lucratief investeren in het internet te vernemen, in handen van zwendelaars terechtkomen, hun spaargeld verliezen en een aanhoudende afkeer van alle vormen van e-business krijgen.

Zelfstandig alle aspecten van lucratief investeren uitknobbelen is uiterst moeilijk. Handelen op de gis en uitsluitend op eigen intuпtie vertrouwen is niet het beste, wat een potentiлle invseteerder kan ondernemen. In de branche van e-business wemelt het van oplichters en zwendelaars, die bereid zijn om elk misdrijf te begaan om het eigen fortuin te vergroten. Maar dit geldt immers niet alleen voor internet-vormen van zakendoen, in het reлle leven zijn zulke oplichters ook in de overvloed. Men kan niet eenduidig beweren dat alle investeringsprojecten in het internet, die hoge inkomsten in het vooruitzicht stellen, zwendelarijen en economische pyramides zijn. Dat is even onjuist als de bewering dat alle banken en naamloze vennootschappen opgericht worden met het doel de beleggers en de aandeelhouders het geld te ontnemen.

Oplichters zijn er op alle gebieden van economisch leven. Het feit dat ze bestaan is echter geen aanleiding om een hele economische branche op de zwarte lijst te zetten. Ja, het is inderdaad zo dat sommige deelnemers aan lucratieve investeringsprojecten hun kapitaal verliezen, maar velen vermeerderen het juist, vergroten het in vijf, tien, twintig en meer malen. En het komt niet door het blinde spel van het toeval, niet door het draaien van het fortuinrad. Er bestaat een aantal regels, wetmatigheden en bijzonderheden, na kennisneming waarvan de investeerder zich op zijn minst van een schadeloze deelneming aan zulke programma’s verzekert. Voordat er in een lucratief project geпnvesteerd wordt, is het noozakelijk kennis van al het aanwezige materiaal te nemen. Veel mensen hebben een enorm fortuin gemaakt door aan HYIP deel te nemen, na lange jaren van succesvol spelen in deze economische branche hebben ze alle bijzonderheden en eigenaardigheden van succesvol investeren daarin tot in de puntjes vernomen. Uiteraard worden dergelijke gegevens niet geheimgehouden, aan elke potentiлle investeerder wordt de mogelijkheid geboden ze aandachtig te vernemen.

Deze brochure bevat gegevens over lucratieve investeringsprojecten, die deelnemers aan deze programma’s na lange jaren van succesvol ondernemen hebben verzameld. Ervaren economen, beroemde financiлrs en invloedrijke grootindustrielen zijn niet vies van deelnemen aan dergelijke programma’s. Maar, in tegenstelling tot een gewone burger, proberen ze eerst kennis van alle aspecten van de activiteiten te nemen, zich in de bijzonderheden in te leven, de details te begrijpen. Deze brochure is het product van serieus onderzoekwerk, het resultaat van de synthese van de theorie en de praktijk.

Na deze brochure gelezen te hebben, zult u begrijpen hoe u de juiste HYIP moet kiezen, hoe u daarin het effectiefst investeert, hoe u uw eigen kapitaal behoudt, en hoe u oplichters van eerlijke ondernemrs onderscheidt.